Шенфельд Валерій Йосипович

Біографія

 

 Шенфельд Валерій Йосипович,

доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

Закінчив у 1995 році Калинівський технологічний технікум за спеціальністю "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості" і здобув кваліфікацію техніка-механіка.

Закінчив у 2000 році Вінницький державний технічний університет (ВДТУ) за спеціальністю "Металорізальні верстати та системи" та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

З 2000 року працює інженером на кафедрі ТПЗ ВНТУ. З 2010 року по 2014 рік аспірант кафедри технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів» (спеціальність 05.02.04 – "тертя та зношування в машинах").

Співавтор понад 20 наукових праць, в тому числі 11 статей, 6 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни:

1. Поверхневі фізико-хімічні процеси;

2. Термічна обробка зварних зєднань;

3.Технологія конструкційних метеріалів та матеріалознавство;

4.Основи проектування технологічних процесів відновлення поверхонь;

5. Ремонт та відновлення деталей машин;

Наукові інтереси:

- Матеріалознавство матеріалів та покриттів.

 Матеріалознавство в процесах зварювання та споріднених технологій.

- Тертя та зношування в машинах.

- Проектування технологій відновлення та зміцнення деталей і конструкцій. 

 

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №7,

Кафедра технології підвищення зносостійкості, 

e-mail: shenfeld@vntu.edu.ua

 

Google Академія

Репозитарій ВНТУ